Hoş geldiniz

Finansal okuryazarlık düzeyinin arttırılması amacıyla hizmetinize sunduğumuz internet sitemize hoşgeldiniz.


Farklı meslek grupları ve bireyler için hazırladığımız eğitimlerin sizlere faydalı olmasını dileriz.

img
Finansal Okuryazarlık Seviye Ölçme Anketi
Hangi seviyede finansal okuryazar olduğunuzu sınamaya yarayacak anketimizde 3 bölüm bulunmaktadır. Bu kısa anketi yanıtlayarak finansal okuryazarlık notunuzu öğrenebilirsiniz.
sol
21. yüzyıl koşullarında, insanların refahını artıran finansal okuryazarlık yeterliliğini kazanmasına imkan verecek öğretim ortamları oluşturulmalıdır.
Prof. Dr. Carmela Aprea, Mannheim Üniversitesi, The Hanbook of Fınancıal literacy Baş Editörü
sağ