Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi
Dijitalleşme ve teknoloji dünyasındaki gelişmelerin hız kazandığı günümüzde, dijital teknolojileri kullanma becerisi finans dünyasında ve her alanda önemli bir beceri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla; yapay zeka, büyük veri, blok zincir, siber güvenlik, e-ticaret, e-imza, bulut teknolojileri vb. sıklıkla duyulan yeni nesil teknoloji terimleri ve araçları hakkında kolay ve anlaşılır yoldan bilgi vermeyi amaçlayan “Dijital Teknolojileri Kullanma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Mikro Öğrenme Videoları”nı ilginize sunuyoruz. Konuya ilgi duyan, dijital bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen tüm bireyler için faydalı olmasını dileriz.