Dilerseniz bu videoyu alt yazı seçeneği ile izleyebilirsiniz.
Finansal Okuryazarlık nedir?

Bireylerin bütçe yapma, tasarruf(1), borç alma ve yatırım(2) gibi anahtar finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu bilgileri kararlarında kullanabilme becerisidir.

Beş bileşeni vardır:

  • Finansal kavramlarla ilgili bilgi
  • Finansal kavramlarla ilgili iletişim kurabilme yeteneği
  • Kişisel finans yönetimi becerisi
  • Uygun finansal kararlar verme becerisi
  • Gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapma davranışı

(1) Tasarruf : Harcanabilir kişisel gelirden kişisel tüketim harcamaları çıkarıldıktan sonra kalan kısımdır.
(2) Yatırım : Belli bir getiri sağlamak amacıyla belirli bir kaynağın, birikimlerin belirli vadelerde yatırım araçlarına (hisse senetleri, hazine bonoları, yatırım fonları, emeklilik fonları, taşınır ve taşınmaz mallar vb.) bağlanmasıdır.

Finansal Okuryazarlığın üç temel unsuru:

Finansal Bilgi: Bireylerin bütçe, sigorta, tasarruf, yatırım, kredi, basit ve bileşik faiz, enflasyon, risk, getiri, vade, varlık, borç gibi temel finans kavramları bilmesidir.

Finansal Tutum(*)/Tavır: Bireylerin, parayı dikkatli kullanma, idareli tüketme, gelecek için birikim yapma gibi konularda daha önce yaşadığı çeşitli deneyimler sonucu düzenli bir finansal tavır sergilemeleridir.

Finansal Davranış: Bireylerin, kişisel bütçelerini izlemeleri, dikkatli alışveriş yapmaları, birikimlerini, tasarruflarını ve yatırımlarını, kişisel borç ve kredilerini yönetebilmeleri, kısa ve uzun vadede yatırımlarını değerlendirebilmeleridir.

(*) Tutum, bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanmaktadır.