“13-15 Yaşındaki Çocuklar için Finansal Okuryazarlık” Bilgi Yarışması Şartnamesi

Konu:

Finansal Okuryazarlık Bilgi Yarışması

 Yarışma’nın Kapsamı:

Yarışma, 13-15 yaş grubundaki çocukların finansal okuryazarlık farkındalığını artırmak amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından düzenlenmektedir.

13-15 yaş grubundaki çocukların katılımına açık olan yarışma, katılımcıların finansal okuryazarlık bilgisini ölçmek üzere, çevrim içi ortamda test formatında gerçekleştirilecektir. Verilen cevaplar üzerinden en yüksek puanı alan yarışmacı D&R 2000 TL, sırasıyla en yüksek puanı alan 2., 3., 4., ve 5. yarışmacı D&R 1000 TL’lik hediye çekinin sahibi olacaktır.

 Başvuru ve Sınav Tarihleri:

31 Mart – 2 Nisan 2023

 Başvuru Yöntemi:

●   Türkiye Bankalar Birliği’nin foy.tbb.org.tr adresli finansal okuryazarlık internet sitesinde yer alan formun doldurulmasının ardından, ekrana gelecek test çözülerek yarışmaya katılım sağlanabilecektir. 

●    Katılımcıların velilerinden izin alması ve formda yer alan “Velimin İzni Var” kutusunu doldurması zorunludur.

● Yarışmanın detayları foy.tbb.org.tr internet sitesinde yer alacak ve TBB’nin sosyal medya hesapları ve www.tbb.org.tr adresli internet sitesinden kamuoyuna ilan edilecektir.

●Başvuru formu ve test, 31 Mart 2023 Cuma günü sabah saat 10:00’da erişime açılacak ve 2 Nisan 2023, Pazar günü saat akşam 10:00 itibarıyla erişime kapatılacaktır.

●     2 Nisan 2023, Pazar akşam saat 10:00’dan sonra yarışmaya katılım mümkün olmayacaktır.

 Ödüller:

Yarışmada en yüksek puanı alarak 1. olan katılımcıya D&R 2000 TL’lik hediye çeki hediye edilecektir.

Yarışmada en yüksek puanı alan 2., 3., 4. ve 5. katılımcılara da D&R 1000 TL’lik hediye çeki hediye edilecektir.

Kazananların Belirlenmesi ve Duyurulması:

● 2 Nisan 2023, akşam saat 10:00’da testin erişime kapatılmasının ardından katılım koşullarını sağlayan ve en yüksek puan (*) alan birinci katılımcının katılım formunda bildirilen velileriyle irtibata geçilecektir. İrtibat, telefonla arama suretiyle yapılacaktır. TBB katılım formunda belirtilen veli telefon numarasını 30 dakika aralıklarla 3 kere arayarak veliye ulaşmayı deneyecektir. Ulaşılamaması halinde, sırasıyla en yüksek puan alan diğer katılımcılarla irtibata geçilecektir.

●  Kazanan katılımcının velilerine ulaşılması halinde e-posta ile velilere izin belgesi gönderilecektir. İzin belgesinde kazanılan hediyeye onay verilmesi konusunda rıza yer alır. Veliler 24 saat içerisinde bu izin belgesini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni (KVKK Aydınlatma Metni) belgesini imzalayarak TBB’ye e-posta ile geri göndermek zorundadır. Aksi takdirde diğer “uygun” katılımcıların velileri ile irtibata geçilir. (İmzalanan belge taranabilir veya fotoğrafı çekilip e-posta ekinde gönderilebilir.)

●    6 Nisan 2023, Perşembe günü saat 13:00 itibarıyla foy.tbb.org.tr internet sitesi ve TBB’nin sosyal medya hesaplarından yarışmayı kazanan katılımcı ve ilk 5’e giren diğer 4 kişinin isimleri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 *Puanlama katılım koşullarında detaylıca anlatılmaktadır.

 Katılım Koşulları:

1.    Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2.    Kampanyaya ve yarışmaya katılım için herhangi bir ürün ya da hizmeti satın alma zorunluluğu yoktur.

3.   Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan kayıt formunun doldurulduğu tarih itibarıyla 13-15 yaş aralığındaki tüm çocukların katılımına açıktır. (2008, 2009, 2010 doğumlular) Bu koşullara uymayan yarışmacı diskalifiye edilir.

4.    foy.tbb.org.tr adresindeki yarışma katılım formunu dolduran her kullanıcı katılım koşullarını kabul etmiş sayılır.

5.    Her bir katılımcı, yarışmanın düzenlendiği yıl için yarışmaya sadece bir kez katılabilir. Birden fazla katılan yarışmacı diskalifiye edilir.

6.   “13-15 Yaşındaki Çocuklar için Finansal Okuryazarlık” Bilgi Yarışması’na Türkiye Bankalar Birliği çalışanları ve birinci derece yakınları katılamaz.

7.  Yarışma katılımcılarından soruları kendi başlarına çözmesi, yardım almamaları beklenmektedir. Soruları başka birinin yardımını alarak çözdüğü tespit edilen katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir.

8.  Yarışmaya katılanlar, katılım formunu velileriyle doldurabilirler. Katılım formunu doldurulabilmesi için velilerinden izin almaları şarttır. “Velimin izni var” kutucuğunu dolduranlar velilerinden izin aldıklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

9.  Katılımcılar velilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini okutup, onaylarını almakla yükümlüdürler. “KVKK Aydınlatma Metnini Okudum” kutucuğunu dolduranlar velilerinin bu aydınlatma metnini okuduklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

10.  Yarışma formunu dolduranlarının kişisel bilgileri ancak velilerinden izin alınması koşuluyla paylaşılır.

11.  Türkiye Bankalar Birliği, katılım formlarındaki bilgi ve beyanlara ilişkin hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.

12. Yarışmadaki her bir sorunun doğru yanıtı eşit puanlıdır. Yarışmada katılımcılara toplam 25 test sorusu gösterilecektir. Her sorunun dört şıkkı ve bir doğru yanıtı bulunmaktadır. Her doğru yanıt, katılımcıya 20 puan kazandıracaktır. Türkiye Bankalar Birliği yarışma sorularının doğru yanıt puanlarını değiştirebilir.

13. Test sorularının çözülmesi için katılımcılara soru başına 20 saniye verilecektir. 20 saniyenin dolmasının ardından, soru yanıtlanmamış sayılıp, test sistemi yeni sayfaya otomatik olarak geçecektir. Doğru yanıtlardan kalan saniye katılımcıya puan olarak eklenecektir. Soru yanıtlandıktan sonra bir sonraki soruya geçmek ve kalan süreyi puan olarak alabilmek için "DEVAM" tuşuna başmak gerekmektedir. (Örn: Katılımcı soruya 5 saniye kala doğru yanıtı vermesi ve devam butonuna basması halinde; 20 Puan + 5 Puan = 25 Puan alacaktır).

14.  Yarışmada en yüksek 1000 puan alabilir. Doğru yanıt ve süre puanlamasında yapılan gerekli değişiklikler, alınabilecek en yüksek puanı değiştirebilir. 

15. Birden fazla en yüksek aynı puanı alan katılımcı olması halinde, testin çözülme süresine bakılarak testi en kısa sürede tamamlayan katılımcı belirlenecektir. Eşitliğin yine bozulmaması halinde yarışma süreci içerisinde testi (tarih ve saat olarak) önce tamamlayan katılımcılar değerlendirilerek kazananlar belirlenecektir. Bir kez daha eşitliğin bozulmaması halinde Türkiye Bankalar Birliği tarafından tarafsız bir jüri oluşturularak ilgili katılımcılara sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav Microsoft Teams programı üzerinden görüntülü olarak gerçekleştirilecektir. 

16.  Türkiye Bankalar Birliği, kurallara aykırı olduğunu tespit ettiği başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir. 

17.  İlk 5’e girerek ödül kazananlar arasında şartlara uymayanların tespit edilmesi durumunda yarışmacının ödülü geri alınır.

18.  Türkiye Bankalar Birliği yarışma takvimi ve şartname hakkında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

19.  Kazananların ödüllerini teslim alabilmesi için velilerinin TBB tarafından kendilerine gönderilen izin ve KVKK Aydınlatma Metni belgelerini imzalamış ve TBB’ye göndermiş olmaları gereklidir.

20. Testin erişime kapatılmasının ardından katılım koşullarını sağlayan ve en yüksek puanı alan birinci katılımcının yarışma formunda işaret edilen velileriyle irtibata geçilecektir. İrtibat telefonla arama suretiyle yapılacaktır. TBB verilen telefon numarasını 30 dakika aralıklarla 3 kere arayarak irtibat numarası katılım formunda paylaşılan veliye ulaşmayı deneyecektir.

21.Ödüller, velilerle sağlanacak irtibatta alınan adreslere kargo ile gönderilecektir. Duyurulan ödüllerin temin edilememesi durumunda Türkiye Bankalar Birliği temin edilemeyen ödül yerine aynı değerde başka bir ürün temin edebilir. 

22. Yarışmanın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanım ve yazılım problemleri, bilgisayar arızası, telefon, kablo, uydu, internet bağlantıları gibi servis sağlayıcı kaynaklı her türlü aksaklık, kısıtlanmış, bozulmuş veya hatalı veri gönderilerinden, kayıp, gecikmiş, tutulmuş veya gönderimde hata olmuş eposta, SMS’lerden, internet sayfasına veya internet erişimindeki aksaklıklardan, yarışmanın gidişatını etkileyecek şekilde; ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, yarışmada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veya ulaşılamaması nedeni ile Türkiye Bankalar Birliği hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

23.  Türkiye Bankalar Birliği, özellikle önüne geçemeyeceği durumlar, yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler (örneğin doğal afet), Avrupa Bankacılık Federasyonu (EBF) ve sair üçüncü kişi ya da kurumların aldıkları karar ve uygulamalar, üçüncü kişilerin sebep olduğu olumsuz durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, elde olmayan sebeplerle Türkiye Bankalar Birliği sistemlerinden kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere benzeri sebepler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

24.  Bu Yarışma, Milli Piyango İdaresi kapsamı dışında, tamamıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak yürütülmektedir.