Türkiye’de finansal okuryazarlık:


Türkiye’de finansal okuryazarlık çalışmaları için 2014/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi önemli bir başlangıç olmuştur. Bu kapsamda, finansal hizmetlere erişim, finansal tüketicilerin korunması ve finansal eğitim temel alanlarını kapsayan ve 55 adet eylemden oluşan Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planının, Sermaye Piyasası Kurumu ise Finansal Eğitim Eylem Planının takip ve koordinasyonu ile görevlendirilmiştir.

 Genelgede yer alan eylem planlarından 40’ında Türkiye Bankalar Birliği işbirliği yapılacak kurumlar arasında sayılmıştır.

Uluslararası  Araştırmalarda Türkiye 

OECD International Network on Financial Education (OECD/INFE)’nin 12 Ekim 2016 Tarihinde Yayınlamış Olduğu Yetişkin Finansal Okuryazarlık Yetkinlik Anketi Çalışmasına göre;
 
  • 17’si OECD üyesi olmak üzere toplam 30 ülkede gerçekleştirilmiştir,
  • Anket, yetişkinlerin (18-79 yaş aralığı) finansal okuryazarlık yetkinlik düzeyinin ölçülmesi amacıyla yapılmıştır,
  • Anket sonucuna göre Türkiye, finansal bilgi, finansal davranış ve finansal tutum düzeyi genel ortalama skorunda ankete katılan 30 ülke arasında 21. sırada, ankete katılan 17 OECD üyesi ülke arasında da 15. sırada yer almıştır.

1 (Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum)