Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi
İyi bir finansal okuryazarlık için; makroekonomik göstergeleri bilmek, ulusal ve küresel düzeyde bu göstergeleri takip etmek, iyi bir bütçe yönetimi yapmak ve finans piyasalarının temel işleyişine hakim olmak gerekir. Bu çerçevede hazırlanan Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi; gençlerimize finansal konularla ilgili bilgi vermenin yanısıra, kişisel finans yönetimi ile uygun finansal kararlar alma becerisi ve gelecekteki finansal ihtiyaçlar için planlama yapma davranışının kazandırılmasını amaçlamaktadır. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Dumludağ’ın anlatımı ve uzmanlığı ile hazırlanan eğitim programının finansal bilgi ve karar alma becerisini geliştirmek isteyen tüm bireyler için faydalı olmasını dileriz. Temel Finansal Okuryazarlık Eğitimi kapsamında; Finansal Okuryazarlık Nedir?, Bütçe Yönetimi, Makroekonomik Göstergeler ile Piyasaların İşleyişi ve Bankaların Ekonomiye Katkısı konulu 4 eğitim videosu ve PDF olarak sunulan uygulama rehberlerinin tamamına sitemize üye olarak erişebilirsiniz.